Οικονομόπουλος, Διονύσιος

Οικονομόπουλος, Διονύσιος
(Πάτρα 1830 –Κάιρο 1890). Γιατρός, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Καταγόταν από τη Λέρο. Το 1860 ίδρυσε στο Ναύπλιο το περιοδικό Ιατρός του Λαού, του οποίου την έκδοση συνέχισε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1862, ως παράρτημα της εβδομαδιαίας εφημερίδας Αίγυπτος, την οποία ίδρυσε στην ίδια πόλη, μαζί με τον Σπ. Φερενδίνο, και η οποία είναι η πρώτη χρονολογικά ελληνική εφημερίδα που κυκλοφόρησε στην Αφρική (1862). Ο Ο. μετανάστευσε στην Αίγυπτο το 1830 και άσκησε το επάγγελμά του στην Αλεξάνδρεια έως το 1867. Έπειτα εγκαταστάθηκε στο Κάιρο, όπου και πέθανε. Πολυγραφότατος, ο Ο. δημοσίευσε τα ακόλουθα έργα: Οδηγός του βίου (1864), μελέτη διασκευασμένη από ξένο κείμενο, Οδηγίαι προς φύλαξιν εκ της χολέρας (1865), Η εν Αιγύπτω χολέρα τω 1883 (1887), Λεριακά (1888). Αλλά το κυριότερο έργο του με ποικίλο αρχαιολογικό και ιστορικό περιεχόμενο είναι ο Αλεξανδρινός διάκοσμος, τετράτομος κατάλογος «των εν Αλεξάνδρεια ακμασάντων Ελλήνων και Ελληνιστών από της κτίσεως (331 π.Χ.) μέχρι της αλώσεως αυτής (645 μ.Χ·.) υπό των Αράβων».

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”